[فعل]

spielen

/ˈʃpiːlən/
فعل ناگذر
[گذشته: spielte] [گذشته: spielte] [گذشته کامل: gespielt] [فعل کمکی: haben ]

1 بازی کردن

مترادف و متضاد ein Spiel machen sich mit Spielen beschäftigen
 • 1.Die Kinder spielen draußen.
  1. بچه‌ها بیرون بازی می‌کنند.
 • 2.Fußballspielen ist sein Hobby.
  2. فوتبال بازی‌کردن تفریح او است.
 • 3.Wir haben einen großen Garten, da können die Kinder spielen.
  3. ما باغچه بزرگی داریم، آنجا بچه‌ها می‌توانند بازی کنند.
mit etwas (Dat.) spielen
با چیزی بازی کردن
 • mit dem Ball spielen
  با توپ بازی کردن
in irgendwo (Dat.) spielen
در جایی بازی کردن
 • Die Kinder haben im Sandkasten gespielt
  بچه‌ها در استخر شن‌، بازی کردند.

2 نقش بازی کردن بازی کردن، اجرا کردن

مترادف و متضاد aufführen darstellen
Theater spielen
تئاتر بازی کردن
 • Sie hat schon als Schülerin Theater gespielt.
  او از زمان دانش آموزی تئاتر بازی می‌کرد.
eine Rolle spielen
یک نقش بازی کردن

3 نواختن (ساز) زدن

ein Instrument spielen
یک ساز نواختن
 • 1. Marie spielt seit zwei Jahren Klavier.
  1. "ماریا" از دو سالگی پیانو می‌نواخت.
 • 2. Spielen Sie ein Instrument?
  2. آیا سازی می‌زنی؟ [آیا بلدی سازی بزنی؟]
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان