[اسم]

der Stuhl

/ʃtuːl/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Stühle] [ملکی: Stuhl(e)s]

1 صندلی

مترادف و متضاد Hocker Schemel Sessel Sitzmöbel
  • 1. Da hinten ist noch ein Stuhl frei.
    1 . آن پشت هنوز یک صندلی خالی هست.
  • 2. Ist der Stuhl frei?
    2 . آیا این صندلی خالی است؟ [آیا اینجا جای کسی است؟]
  • 3. Wenn ich Gäste habe, reichen die Stühle oft nicht.
    3 . وقتی من مهمان دارم، معمولا صندلی‌ها کافی نیستند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان