[فعل]

tanken

/ˈtaŋkən/
فعل ناگذر
[گذشته: tankte] [گذشته: tankte] [گذشته کامل: getankt] [فعل کمکی: haben ]

1 سوخت‌گیری کردن بنزین زدن

  • 1.Ich muss noch tanken.
    1. من باید بنزین هم بزنم.
  • 2.Wir müssen unbedingt tanken. Wir haben fast kein Benzin mehr.
    2. ما حتماً باید سوخت‌گیری کنیم. تقریباً دیگر هیچ بنزینی نداریم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان