[اسم]

die Tankstelle

/ˈtaŋkˌʃtɛlə/
قابل شمارش مونث
[جمع: Tankstellen] [ملکی: Tankstelle]

1 پمپ بنزین جایگاه سوخت

  • 1.Die nächste Tankstelle kommt erst in zwanzig Kilometern.
    1. پمپ بنزین بعدی فقط بیست کیلومتر فاصله دارد.
  • 2.Wo ist die nächste Tankstelle?
    2. پمپ بنزین بعدی کجاست؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان