[اسم]

der Tanz

/tans/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Tänze] [ملکی: Tanzes]

1 رقص

  • 1.Die Damen wählten ihre Partner aus, und der Tanz begann.
    1. زن‌ها زوجشان را انتخاب کردند و رقص آغاز شد.
  • 2.Diese modernen Tänze kann ich nicht.
    2. من نمی‌توانم این رقص‌های مدرن را انجام دهم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان