[جمله]

Tanzen Sie mit mir?

/tantsən ziː mɪt miːɐ/

1 آیا با من می‌رقصید؟

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان