[اسم]

der Tanzlehrer

/tˈantsleːrɜ/
قابل شمارش مذکر

1 معلم رقص

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان