[فعل]

tanzen

/ˈtant͡sən/
فعل ناگذر
[گذشته: tanzte] [گذشته: tanzte] [گذشته کامل: getanzt] [فعل کمکی: haben ]

1 رقصیدن

  • 1.Nach dieser Musik Iässt sich gut tanzen.
    1. با این آهنگ خوب می‌شود رقصید.
  • 2.Tanzen Sie gern?
    2. رقصیدن را دوست دارید؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان