[اسم]

die Tante

/ˈtantə/
قابل شمارش مونث
[جمع: Tanten] [ملکی: Tante]

1 عمه یا خاله زن عمو، زن دایی

  • 1.Ich wohne bei meiner Tante.
    1. من با خاله‌ام زندگی می‌کنم.
  • 2.Meine Tante ist noch sehr jung.
    2. خاله من هنوز خیلی جوان است.
توضیحاتی در رابطه با واژه Tante
در زبان آلمانی برای هر خویشاوند یا آشنای مونث والدین از واژه Tante استفاده می‌کنند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان