[حرف اضافه]

unter

/ˈʊntɐ/
[همراه: dative]

1 زیر پایین

مترادف و متضاد über
 • 1.Die CDs sind im Regal unter dem Fernseher.
  1. سی‌دی‌ها معمولاً در قفسه زیر تلویزیون هستند.
 • 2.Unter uns wohnt eine Familie mit drei Kindern.
  2. (طبقه) پایین ما یک خانواده با سه بچه زندگی می‌کند.
[صفت]

unter

/ˈʊntɐ/
غیرقابل مقایسه

2 زیری پایینی

 • 1.Das untere Bild hängt schief.
  1. تابلوی پایینی کج آویزان شده‌است.
 • 2.Mein Pass ist im unteren Regal.
  2. پاسپورت من در قفسه پایینی است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان