[عبارت]

unter vier Augen

/ʊntɐ fiːɐ aʊgən/

1 خصوصی دو نفره

  • 1.Ich möchte mit Ihnen etwas unter vier Augen besprechen.
    1. من می‌خواهم با شما چیزی را به صورت خصوصی در میان بگذارم. [خصوصی صحبت کنم.]
  • 2.Wir sind doch hier unter vier Augen, du kannst ruhig zugeben, dass du dich in deine Kollegin verliebt hast!
    2. ما در اینجا فقط خودمان (دو نفر) هستیم، تو می‌توانی به راحتی اقرار کنی که عاشق همکارت شده‌ای.
توضیحاتی در رابطه با این عبارت
معنی تحت‌اللفظی این عبارت "زیر چهار چشم" است و کنایه از "دونفره بودن" دارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان