[اسم]

das Vorspiel

قابل شمارش خنثی

1 پیش‌درآمد درآمد، پرلود

2 پیش‌نوازش

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان