[اسم]

der Wandel

قابل شمارش مذکر

1 دگرگونی تغییر

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان