[اسم]

der Wanderer

قابل شمارش مذکر

1 مسافر خانه‌به‌دوش

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان