[صفت]

warm

/vaʁm/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: wärmer] [حالت عالی: wärmste-]

1 گرم

 • 1.Du brauchst keine Jacke. Es ist warm draußen.
  1. تو به کاپشن نیاز نداری. بیرون هوا گرم است.
 • 2.Du musst dich warm anziehen.
  2. تو باید لباس گرم بپوشی.
 • 3.Für den Winter brauche ich einen warmen Pullover.
  3. من برای زمستان به یک پلیور گرم نیاز دارم.
 • 4.Mittags möchte ich gern ein warmes Essen.
  4. من ظهر‌ها غذای گرم دوست دارم (بخورم).
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان