[اسم]

das Warschau

قابل شمارش خنثی

1 ورشو [پایتخت لهستان]

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان