[قید]

warum

/vaˈʀʊm/
غیرقابل مقایسه

1 چرا برای چه

  • 1.Ich weiß nicht, warum es hier so kalt ist.
    1. من نمی‌دانم چرا این‌جا هوا اینقدر سرد است.
  • 2.Warum besuchst du mich nicht?
    2. چرا به دیدن من نمی‌آیی؟
  • 3.Warum kommt er nicht?
    3. چرا او نمی‌آید؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان