[اسم]

die Wartung

/ˈvaʁtʊŋ/
قابل شمارش مونث
[جمع: Wartungen] [ملکی: Wartung]

1 تعمیر نگهداری

  • 1.Die regelmäßige Wartung des Autos ist wichtig.
    1. تعمیر منظم ماشین مهم است.
  • 2.die Wartung des Flugzeugs
    2. نگهداری هواپیما
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان