[ضمیر]

was

/vas/

1 چی چه چیزی

 • 1. Was ist das?
  1 . این چیه؟
 • 2. Was möchten Sie?
  2 . چه چیزی می‌خواهید؟
 • 3. Wissen Sie, was das ist?
  3 . می‌دانید این چه چیزی است؟ [این چیست؟]
توضیحاتی در رابطه با این ضمیر پرسشی
در مثال‌های زیر به برخی از اصلی‌ترین کاربردهای این ضمیر پرسشی می‌پردازیم:
"?...Was kostet" (... چقدر است؟ [چه قیمتی است؟]) : این عبارت در ادبیات عامیانه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
"?Was ist Literatur" (ادبیات چه است؟) : برای سوال کردن از چگونگی تعریف شدن یک پدیده.
"?Was ist dein Vater" (پدرت چه شغلی دارد؟)

2 چیزی

 • 1. Hast du schon was gegessen?
  1 . آیا چیزی خورده ای؟
 • 2. Ich will Schauspieler werden, was meine Eltern aber gar nicht gut finden.
  2 . من می‌خواهم بازیگر بشوم چیزی که والدین من به هیچ عنوان خوب نمی‌یابند.
توضیحاتی در رابطه با این ضمیر موصولی
در ذیل برخی از کاربردهای متفاوت این ضمیر موصولی آورده شده‌است:
".Sie trainiert viel, was ihr beim Entspannen hilft" (او بسیار تمرین می‌کند چیزی که به او در آرام شدن کمک می‌کند.) : برای اشاره کردن دوباره به جمله پایه به کار می‌رود.
".Das ist alles, was ich weiß" (این همه چیزی است که من می‌دانم.) : برای اشاره کردن دوباره به یک ضمیر دیگر به کار می‌رود.
".Das Beste, was ich gesehen habe" (بهترین چیزی که من دیدم.) : برای اشاره دوباره به واژه‌ای دیگر به کار می‌رود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان