[ضمیر]

was

/vas/

1 چی چه چیزی

 • 1.Was ist das?
  1. این چیه؟
 • 2.Was möchten Sie?
  2. چه چیزی می‌خواهید؟
 • 3.Wissen Sie, was das ist?
  3. می‌دانید این چه چیزی است [این چیست]؟
توضیحاتی در رابطه با این ضمیر پرسشی
در مثال‌های زیر به برخی از اصلی‌ترین کاربردهای این ضمیر پرسشی می‌پردازیم:
"?...Was kostet" (... چقدر است [چه قیمتی است]؟): این عبارت در ادبیات عامیانه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
"?Was ist Literatur" (ادبیات چه است؟): برای سوال کردن از چگونگی تعریف شدن یک پدیده.

2 چیزی

 • 1.Hast du schon was gegessen?
  1. آیا چیزی خورده‌ای؟
 • 2.Ich will Schauspieler werden, was meine Eltern aber gar nicht gut finden.
  2. من می‌خواهم بازیگر بشوم چیزی که از نظر والدین من به‌هیچ‌وجه خوب نیست.
توضیحاتی در رابطه با این ضمیر موصولی
در ذیل برخی از کاربردهای متفاوت این ضمیر موصولی آورده شده‌است:
".Sie trainiert viel, was ihr beim Entspannen hilft" (او بسیار تمرین می‌کند چیزی که به او در آرام شدن کمک می‌کند.): برای اشاره کردن دوباره به جمله پایه به کار می‌رود.
".Das ist alles, was ich weiß" (این همه چیزی است که من می‌دانم.): برای اشاره کردن دوباره به یک ضمیر دیگر به کار می‌رود.
".Das Beste, was ich gesehen habe" (بهترین چیزی که من دیدم.): برای اشاره دوباره به واژه‌ای دیگر به کار می‌رود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان