[عبارت]

was für ein

/ˈvas ˌfyːɐ̯ aɪ̯n/

1 چه مدلی چه جور

  • 1.Was für eine Farbe möchten Sie?
    1. چه جور رنگی را دوست دارید؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان