[فعل]

zeichnen

/ˈt͡saɪ̯çnən/
فعل ناگذر
[گذشته: zeichnete] [گذشته: zeichnete] [گذشته کامل: gezeichnet] [فعل کمکی: haben ]

1 نقاشی کشیدن

مترادف و متضاد abbilden aufzeichnen darstellen malen skizzieren
  • 1.Zeichnen ist mein Hobby.
    1. نقاشی‌کشیدن تفریح من است.
sehr gut/prima/... zeichnen
خیلی خوب/عالی/... نقاشی کشیدن
  • Meine Tochter kann sehr gut zeichnen.
    دختر من می‌تواند خیلی خوب نقاشی بکشد.
etwas (Akk.) auf ein Blatt Papier zeichnen
چیزی را روی یک ورق کاغذ کشیدن
mit Kohle/nach Vorlagen/... zeichnen
با ذغال/از روی الگو/... کشیدن
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان