[اسم]

die Zwei-zimmer-wohnung

/tsvˈaɪtsˈɪmɜvˈoːnʊŋ/
قابل شمارش مونث

1 آپارتمان دوخوابه

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان