[عدد]

zwei

/ʦvaɪ̯/

1 دو [عدد 2]

  • 1.Das Wort „um“ hat zwei Buchstaben.
    1. کلمه "um" دو حرف دارد.
  • 2.Zwei und zwei ist vier.
    2. (جمع) دو و دو می‌شود چهار.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان