[اسم]

der Zweck

/ʦvɛk/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Zwecke] [ملکی: Zweck(e)s]

1 دلیل هدف، مقصود

  • 1.Der Zweck dieser Übung ist, die Muskeln zu stärken.
    1. مقصود این تمرین، قوی کردن ماهیچه‌ها است.
  • 2.Viele laufen zum Zwecke der körperlichen Ertüchtigung.
    2. خیلی‌ها با هدف تمرین جسمی می‌دوند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان