[عدد]

zwanzig

/ˈʦvanʦɪç/

1 بیست [عدد 20]

  • 1.Die Münzen zu zwanzig Cent waren für die Deutschen neu.
    1 . سکه‌های بیست سنتی برای آلمانی‌ها جدید بود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان