[صفت]

zwanzigste

/ˈʦvanʦɪçstə/
غیرقابل مقایسه

1 بیستمین

  • 1.Der zwanzigste Jahrestag
    1 . بیستمین سالروز
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان