[حرف]

zwar

/ʦvaːɐ̯/

1 اگرچه

مترادف و متضاد allerdings freilich
  • 1.Diese Schuhe sind zwar teuer, aber gut.
    1. این کفش‌ها اگرچه گران است، اما خوب (است).
  • 2.Er mag ihn zwar nicht, aber er hat ihn trotzdem eingeladen.
    2. اگرچه دوستش ندارد، اما او با این حال دعوتش کرده‌است.
  • 3.Ich weiß zwar, dass es schädlich ist, aber ich möchte es tun.
    3. من اگرچه می‌دانم مضر است اما دوست دارم انجامش دهم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان