[قید]

zwar

/ʦvaːɐ̯/
غیرقابل مقایسه

1 گرچه

مترادف و متضاد allerdings freilich
  • 1.Diese Schuhe sind zwar teuer, aber gut.
    1 . این کفش‌ها گرچه گران است، اما خوب (است).
  • 2.Er mag ihn zwar nicht, aber er hat ihn trotzdem eingeladen.
    2 . گرچه دوستش ندارد، اما او با این حال دعوتش کرده‌است.
  • 3.Ich weiß zwar, dass es schädlich ist, aber ich möchte es tun.
    3 . من گرچه می‌دانم مضر است اما دوست دارم انجامش دهم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان