[اسم]

der Zwanzigmarkschein

قابل شمارش مذکر

1 اسکناس بیست مارکی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان