[اسم]

die Zwanglosigkeit

قابل شمارش مونث

1 غیررسمیت غیررسمی‌بودن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان