[صفت]

zwanglos

قابل مقایسه

1 بی‌تکلف راحت، خودمانی

2 نامنظم

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان