[اسم]

آخری

( آ-خ-ر-ی )
1 the last one the last
آخرین چیز یا فرد از یک مجموعه یا افراد
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان