[اسم]

آقازاده

( آ-ق-ا-ز-ا-د-ه )
1 blue blood son
پسر مردی بزرگ، فرزند یک روحانی عالی‌رتبه

blue blood /blu blʌd/ /bluː blʌd/


son /sʌn/ /sʌn/

در کاربرد محترمانه به فرزند مذکر کسی

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان