[اسم]

آلزایمر

( آ-ل-ز-ا-ی-م-ر )
1 Alzheimer’s disease
بیماری فراموشی؛ یک نوع اختلال عملکرد مغزی است که به‌تدریج توانایی‌های ذهنی بیمار تحلیل می‌رود.

Alzheimer’s disease /ˈælzˌhaɪmərz dɪˈziz/ /ˈæltshaɪməz dɪziːz/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان