[قید]

آن وقت

( آ-ن- -و-ق-ت )
1 then

then /ðen/ /ðɛn/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان