[اسم]

احوال

( ا-ح-و-ا-ل )
1 health state of health
جمع حال؛ کیفیت حال و وضع کسی یا جایی
2 one's life and work
اوضاع معیشت، کاروبار
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان