[اسم]

اره‌ماهی

( ا-ر-ه-‌-م-ا-ه-ی )
1 sawfish
نوعی ماهی غضروفی با دماغ بلند و دارای چربی بسیار زیادی است.

sawfish /sˈɔːfɪʃ/ /sˈɔːfɪʃ/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان