[اسم]

sawfish

/sˈɔːfɪʃ/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 اره‌ماهی

معادل ها در دیکشنری فارسی: اره‌ماهی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان