[اسم]

sawhorse

/sˈɔːhɔːɹs/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 خرک چوب‌بری خرک نجاری

معادل ها در دیکشنری فارسی: خرک چوب‌بری
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان