[اسم]

sawdust

/ˈsɔːdʌst/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 خاک‌اره پوشال

معادل ها در دیکشنری فارسی: خاک‌اره
  • 1.We scattered some fresh sawdust on the floor of the cage.
    1. ما مقداری پوشال تازه در کف قفس ریختیم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان