[صفت]

savorless

/sˈeɪvɚləs/
قابل مقایسه

1 بی‌مزه بی‌نمک

معادل ها در دیکشنری فارسی: کم‌نمک
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان