[اسم]

sawmill

/ˈsɔːmɪl/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 کارخانه چوب بری

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان