[اسم]

saxhorn

/ˈsækshɔːrn/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 ساکس هورن نوعی شیپور برنجی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان