[فعل]

از یاد بردن

( ا-ز- -ی-ا-د- -ب-ر-د-ن )
1 to forget

to forget /fərˈget/ /fəˈɡet/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان