[اسم]

استاد دانشگاه

( ا-س-ت-ا-د- -د-ا-ن-ش-گ-ا-ه )
1 professor lecturer , university professor
بالاترین درجه علمی در بین مدرسان دانشگاه، بالاتر از دانشیار

professor /prəˈfes.ər/ /prəˈfesə/


lecturer /ˈlektʃərər/ /ˈlektʃərə/


دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان