[اسم]

professor

/prəˈfes.ər/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 استاد (دانشگاه) پروفسور

معادل ها در دیکشنری فارسی: استاد استاد دانشگاه پروفسور
مترادف و متضاد chair head of faculty holder of a chair
a professor of sociology
یک استاد جامعه‌شناسی
Professor Stephen Hawking
پروفسور استیون هاوکینگ
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان