[اسم]

استودیو

( ا-س-ت-و-د-ی-و )
1 studio workshop
کارگاه (نقاشی، عکاسی و ...)؛ مکانی برای ساخت، تنظیم یا پخش برنامه‌های تلویزیونی، رادیویی و ... که دارای تجهیزات لازم است.

studio /ˈstuːdioʊ/ /ˈstjuːdɪəʊ/


workshop /ˈwɜːrkʃɑːp/ /ˈwɜːkʃɒp/

2 studio studio apartment
سوئیت، آپارتمان کوچک بدون اتاق‌خواب

studio /ˈstuːdioʊ/ /ˈstjuːdɪəʊ/


studio apartment /ˈstudiˌoʊ əˈpɑrtmənt/ /ˈstjuːdɪəʊ əˈpɑːtmənt/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان