[اسم]

studio

/ˈstuːdioʊ/
قابل شمارش
[جمع: studios]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 استودیو (فیلم، ضبط صدا و...) کارگاه

معادل ها در دیکشنری فارسی: آتلیه استودیو نگارستان کارگاه
مترادف و متضاد workplace workshop
a movie studio
استودیوی فیلم
a sculptor’s studio
استودیوی مجسمه‌سازی

2 سوئیت استودیو آپارتمان

معادل ها در دیکشنری فارسی: استودیو
مترادف و متضاد studio apartment studio flat
  • 1.Our first home was a tiny studio in New York.
    1. اولین خانه ما یک سوئیت نقلی در نیویورک بود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان