[اسم]

استیناف

( ا-س-ت-ی-ن-ا-ف )
1 appeal
(در لغت به معنای از سرگرفتن) درخواست تجدید محاکمه یا تجدید رسیدگی به حکم قبلی که در دادگاه صادر شده‌است.

appeal /əˈpil/ /əˈpiːl/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان