[اسم]

اصطکاک

( ا-ص-ط-ک-ا-ک )
1 friction
در فیزیک، نیروی مقاومتی که در برابر حرکت اجسام ایجاد می‌شود.

friction /ˈfrɪkʃən/ /ˈfrɪkʃən/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان