[اسم]

اضافه‌حقوق

( ا-ض-ا-ف-ه-‌-ح-ق-و-ق )
1 raise
افزایش حقوق (کارگران و کارمندان)

raise /reɪz/ /reɪz/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان